Your message was sent successfully

Rezervacije

Datum dolaska:


Broj noćenja:Kod (ukoliko postoji)

Promijeni ili otkaži rezervaciju

  • hr
  • en

Informacija o zaštiti osobnih podataka

SUTJESKA d. o. o. Novalja Vam ovim putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o Vašim pravima na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Ova Informacija primjenjuje se u svim slučajevima obrade Vaših osobnih podataka od strane SUTJESKA d.o.o. Novalja kao Voditelja obrade, osim ako je za posebne slučajeve obrade predviđena primjena drugih Informacija, Politika privatnosti ili sličnih dokumenata neovisno o njihovu nazivu, a koji imaju prednost u primjeni pred ovom Informacijom ili ju dopunjuju.

VODITELJ OBRADE

SUTJESKA d.o.o. Jadranski put 17, Novalja je voditelj obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).

Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka i to:

  1. slanjem upita na email adresu: info@joelhotel.co,;
  2. slanjem pošiljke na poštansku adresu: Jadranski put 17, Novalja (Hrvatska), n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.

SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Sa svrhama i pravnim osnovama obrade Vaših podatak upoznajemo Vas u točci 1. ove Informacije.

KATEGORIJE PRIMATELJA

S kategorijama primatelja Vaših osobnih podataka možete se upoznati u točci 2. ove Informacije.

RAZDOBLJE POHRANE

Više o razdoblju pohrane Vaših podataka možete pročitati u točci 3. ove Informacije.

VAŠA PRAVA

Podsjećamo Vas na Vaša prava u točci 4. ove Informacije.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I IZRADA PROFILA

O automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, možete čitati u točci 5. ove Informacije.

  1. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Vaše osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i na druge dopuštene način obrađujemo u sljedeće svrhe.

Rezervacija

Prilikom rezervacije smještaja i drugih usluga prikupljamo Vaše osobne podatke kako bi mogli sklopiti ugovor o smještaju i drugim uslugama, osobito kako bi Vas mogli kontaktirati (npr. broj telefona/mobitela, email adresa), odnosno nedvojbeno povezati izvršenu rezervaciju s Vama i drugim gostima koji putuju s Vama (npr. ime i prezime, datum rođenja, broj gostiju, datum dolaska, datum odlaska).

Bez ovih podataka ne možemo sklopiti ugovor o smještaju i drugim uslugama.

Iznimno, prilikom rezervacije izvršene na web stranicama naših partnera prikupljamo pored naprijed navedenih podataka i druge podatke koje partner odredi kao obvezne i bez kojih se ugovor ne može sklopiti.

Registracija

Prilikom Vaše registracije u objektu (check-in) prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke radi poštivanja naših pravnih obveza prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

Prema trenutno važećim propisima dužni smo prikupiti sljedeće podatke: prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo, vrsta i broj isprave o identitetu, prebivalište (boravište) i adresa, datum i vrijeme dolaska odnosno odlaska iz objekta, spol, napomena (temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe).

Bez ovih podataka ne smijemo Vam pružiti uslugu smještaja.

Rezervacija i registracija

Prilikom rezervacije i registracije (check-in) možete nam pružiti i dodatne podatke kojima ćemo personalizirati uslugu koju Vam pružamo i dodatno urediti ugovorne odnose o smještaju i drugim uslugama.

U te svrhe prikupljamo i obrađujemo podatke koji su na našim web stranicama i web stranicama partnera koji oglašavaju naše objekte označeni kao neobvezni/ opcionalni, poput broja leta, preferencija u vezi smještaja (npr. soba za pušače), vegetarijanski meni, alergije, preferencije kreveta, jastuka itd.

Bez ovih podataka biti će pružene usluge smještaja i druge usluge, ali pruženi smještaj i usluge nužno neće imati dodatne kvalitete i sadržaj koji ovise o tim podacima.

Sigurnosno-tehničke mjere

Prilikom Vašeg boravka u našem objektu primjenjujemo sigurnosno-tehničke mjere (npr. videonadzor u javnim prostorima objekta koji Vas može snimiti, kartice-ključevi koji mogu pokazati Vašu lokaciju i sl.) kako bi zaštitili Vas i Vašu imovinu, ostale goste i njihovu imovinu, naše zaposlenike i našu imovinu.

Sigurnosno-tehničke mjere koje postoje u kojem od naših objekata ne mogu se isključiti iz primjene na zahtjev pojedinog gosta.

Izravni marketing

Vaše podatke koristimo u svrhe izravnog marketinga (npr. slanje newslettera) što uključuje izradu profila za potrebe izravnog marketinga.

Članstvo u programima izravnog marketinga dobrovoljno je i Vi u svakom trenutku možete prekinuti svoje sudjelovanje u programima na način opisan na naprijed navedenim poveznicama.

Promidžba (marketing) i ispitivanje zadovoljstva

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vas mogli kontaktirati u promidžbene (marketinške) svrhe ili u svrhe ispitivanja zadovoljstva našim uslugama (ankete i slično), u skladu s Vašom privolom.

Promidžba primjerice razumijeva upućivanje posebnih i personaliziranih ponuda i usluga (npr. u obliku newslettera).

Nagradna igra

Prilikom Vašeg sudjelovanja u našim nagradnim igrama prikupljamo podatke, u skladu s Vašom privolom, koji su pravilima pojedine nagradne igre predviđeni kao preduvjet sudjelovanja i koji su nužni za ostvarenje Vaših ugovornih prava i naših ugovornih obveza u slučaju Vaše pobjede u igri.

Statističke analize za interne potrebe

Vaše osobne podatke obrađujemo u statističke svrhe kako bismo prikupili informacije o našem poslovanju i našim uslugama. Podaci se obrađuju na način koji ne dozvoljava Vašu identifikaciju (tzv. depersonalizirani podaci).

Legitimni interes

Općom uredbom (GDPR) predviđeno je naše pravo (legitimni interes) da Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravne promidžbe (marketinga) i izrade profila u vezi takve promidžbe, u mjeri u kojoj to nije protivno Vašim interesima, slobodama i pravima.

Međutim, kako bi osigurali potpuniju zaštitu Vaših osobnih podataka, prava i interesa, nastojati ćemo Vas prije obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravne promidžbe (marketinga) zatražiti izričitu privolu za takvu obradu.

  1. KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke koje smo dužni prikupiti prilikom registracije gosta (check-in) prosljeđujemo u elektroničkom obliku u sustav eVisitor, prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo našim ugovornim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju korištenje računalnih programa za upravljanje uslugama, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno funkcioniranje programa te drugim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga. Također, Vaše podatke prosljeđujemo drugim Voditeljima obrade ako je to potrebno za pružanje usluge smještaja ili drugih usluga (npr. ako ste uz uslugu smještaja rezervirali i uslugu turističkog transfera koju pruža naš ugovorni partner).

Vaše osobne podatke priopćavamo, odnosno činimo dostupnima trećim osobama i u drugim slučajevima, ali samo kada smo to dužni učiniti temeljem Opće uredbe (GDPR), primjerice na zahtjev nadležnog sudskog ili upravnog tijela.

  1. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše osobne podatke pohranjujemo:

– u trajanju propisanom važećim propisima, ako su ti podaci prikupljeno isključivo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza:

– primjerice podatke iz knjige gostiju dužni smo čuvati najmanje 2 godine od isteka kalendarske godine u kojoj je gost boravio u našem objektu, a ti se podaci moraju čuvati 10 godina u sustavu eVistor;

– dodatno, prema propisima iz područja računovodstva dužni smo 11 godina čuvati izdane račune, a time i osobne podatke koji su u njima sadržani.

– u trajanju potrebnom za istek zakonskih zastarnih rokova (tri odnosno pet godina) i dodatno razumno vrijeme potrebno da eventualni Vaš zahtjev upućen sudskom ili upravnom tijelu bude dostavljen i nama, ako su ti podaci pribavljeni isključivo u vezi ugovora koje smo sklopili s Vama ili o kojima smo pregovarali (npr. podaci iz zahtjeva/upita za rezervaciju i potvrde rezervacije, podaci vezani uz članstvo u loyalty programima, sudjelovanje u nagradnim igrama i sl.);

– sve dok ne povučete privolu ako obradu podataka temeljimo i na Vašoj privoli;

– 10 godina ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima;

– 6 mjeseci (snimke – videonadzor).

  1. VAŠA PRAVA NA TEMELJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Korisnici naših usluga imaju sljedeća prava na temelju Opće uredbe (GDPR):

PRAVO NA PRISTUP

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, Vaše je pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).

Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostaviti ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

PRAVO NA ISPRAVAK

Vaše je pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

PRAVO NA BRISANJE

Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), Vaše je pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na brisanje možete ishoditi i ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu podataka, ako ste prigovorili obradi nužnoj za potrebe naših legitimnih interesa ili ako se podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Vaše je pravo od nas zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Vaše je pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti ih drugom voditelju obrade ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

ADMINISTRATIVNI TROŠAK

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.

Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

PRAVO NA PRITUŽBU I PRIGOVOR

Vaše je pravo u svakom trenutku na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo na temelju naših legitimnih interesa, što uključuje i pravo prigovora na izradu profila koja je povezana s tim legitimnim interesima.

Ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR) molimo Vas da nam se obratite putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na adresu elektroničke pošte: info@joelhotel.com ili na poštansku adresu: Jadranski put 17, Novalja (Hrvatska), n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vaše je pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR). Pritužbu možete podnijeti npr. nadzornom tijelu u državi članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto ili u Republici Hrvatskoj (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

*** Voditelj obrade ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako voditelj obrade ne postupi po zahtjevu ispitanika, voditelj obrade bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvješćuje ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.

IZRADA PROFILA I AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKE

Vaše podatke (ime i prezime, email adresa i jezik) koristimo kako bismo usluge i promidžbene (marketinške) materijale personalizirali te prilagodili upravo Vama. Usluge i materijale personaliziramo kroz izradu profila (npr. takozvana segmentacija) koji nam pomažu da pobliže shvatimo Vaše interese. Izrada profila Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.

Automatizirano donošenje odluka primjenjujemo na način da ovisno o izrađenom profilu ili podacima koje ste nam pružili računalni program bez ljudskog sudjelovanja Vama dostavlja ponudu i/ili promidžbeni (marketinški materijal). Opisano automatizirano donošenje odluka Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Neki kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies, kolačić). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema važećim propisima, poglavito prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Zakonu o zaštiti osobnih podataka obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vas da Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu ili mobilnom uređaju. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Tko postavlja sustave za prikupljanje podataka?

Sustave za prikupljanje podataka postavlja SUTJESKA d.o.o. ili netko od partnera.

Sustavi za prikupljanje podataka koje mi postavljamo jesu:

– Sustavi za prikupljanje podataka strogo neophodni za rad mrežnih stranica i pružanje naših usluga. Koristimo ih za pohranjivanje podataka o vašim prijavama ili pristupanju mrežnim stranicama te korištenju usluga kako bismo primijenili sigurnosne mjere ili prilagodili Web-mjesto postavkama na vašem uređaju (jezik, operativni sustav, itd.). Ti sustavi za prikupljanje podataka također vam omogućuju pristupanje osobnom računu na Web-mjestu.

– Analitički sustavi za prikupljanje podataka. Koristimo ih za stvaranje statističkih podataka o pregledima Web-mjesta i korištenju različitih njegovih dijelova (posjećene stranice i pregledani sadržaji, korisnikov način korištenja) koji nam pomažu u unapređivanju sadržaja na Web-mjestu i poboljšanju kvalitete naših usluga.

– Sustavi za prikupljanje podataka za oglašavanje. Ti sustavi za prikupljanje podataka koji nam omogućavaju da analiziramo vaše korištenje Web-mjesta i oglasa koji se prikazuju na Web-mjestu kako bismo vam ponudili oglase koji odgovaraju vašim interesima na Web-mjestu ili web-mjestima naših partnera. Ti sustavi za prikupljanje podataka posebno nam omogućavaju brojanje i identifikaciju prikazanih oglasa, brojanje korisnika koji su kliknuli na svaki od oglasa, te u takvom slučaju, praćenje ponašanja takvih korisnika na stranicama na koje ti oglasi vode.

Sa svojim partnerima također možemo podijeliti neke od podataka prikupljenih s pomoću sustava za prikupljanje podataka kako bismo im omogućili provođenje istraživanja o ponašanju posjetitelja.

Sustavi za prikupljanje podataka koje postavljaju treće strane:

Neki od naših poslovnih partnera imaju dopuštenje za postavljanje sustava za prikupljanje podataka na Web-mjestu uz prethodno navedene svrhe. Postavljanje i uporaba takvih sustava za prikupljanje podataka podliježu pravilima o zaštiti privatnosti čiji su autori treće strane.

Kako mogu promijeniti svoje postavke?

U bilo kojem trenutku možete pregledati ili izmijeniti postavke koje se odnose na sustave za prikupljanje podataka. U postavkama internetskog preglednika možete podesiti želite li ponekad ili trajno prihvatiti ili odbaciti sustave za prikupljanje podataka. Napominjemo vam da ove postavke mogu utjecati na rad vašeg internetskog preglednika i vaše korištenje usluga na Web-mjestu koje zahtijevaju uporabu sustava za prikupljanje podataka.

Book directly on our site and get the best price guarantee!